Handelsbetingelser


BEKRÆFTELSE AF REJSEN/ORDREBEKRÆFTELSE:
Når du beder om en pris på en behandling, fremsender vi et uforpligtende tilbud. Når du har modtaget et tilbud, og bekræftet dette, sender vi dig en ordrebekræftelse. Vi vil bede dig gennemgå denne bekræftelse meget grundigt, og sikre dig, at alt er i orden. Bemærk at ordrebekræftelsen er en bekræftelse på din bestilling, og at det derfor op til dig at kontrollere indholdet. Når du indbetaler det aftalte beløb (hele behandlingens pris, depositum eller andet angivet i ordrebekræftelsen) betragtes aftalen som endeligt indgået. Alle priser er vejledende fra priser i danske kroner inkl. moms. Ifald du ar yderligere ønsker eller at den valgte behandling er mere kompliceret end forventet, kan der forekomme yderlige omkostninger. Disse omkostninger vil du dog altid få oplyst inden behandlingen, og kan derfor frit vælge at acceptere eller afslå. Tilbud er som udgangspunkt alene gældende 1 måned fra afsendelse, medmindre andet er aftalt.
REJSE:
Ruby Beauty IVS arrangerer alene behandlinger og ophold I behandlingslandet. Du er selv ansvarlig for at skaffe transport, herunder flybilletter, for at kunne møde op til den aftalte behandling.
REJSEANSVARLIG:
Den person, som har afgivet bestilling, og som er noteret på ordrebekræftelsen, er ansvarlig for reservationen på vegne af eventuelt øvrige rejsedeltagere. Kun denne person kan ændre eller annullere rejsen.
BETALING:
Hvis betalingen er angivet i to dele, med betaling af et depositum først, skal depositum indbetales 7 dage efter modtaget ordrebekræftelse. Det resterende beløb skal indbetales til Ruby Beauty IVS senest 14 dage før dato for operation/behandling. Ved bestilling af behandlinger for et beløb mindre end DKK 5.000, indbetales hele behandlingens pris på en gang. Dette skal ske indenfor 14 dage efter ordrebekræftelsen, dog senest 14 dage før behandlingsdatoen. Vigtigt! Anfør altid patientens navn ved indbetaling. Ved indbetaling af depositum, accepteres Ruby Beauty IVS' rejsebetingelser. Ved afbestilling af operation har Ruby Beauty IVS ret til at beholde 10 % af totalbeløbet. Dette er til dækning af diverse administrations- og hospitalsomkostninger i forbindelse med den aflyste operation.
PAS:
HUSK at medbringe gyldigt pas , og andre relevante rejsedokumenter. Vi foreslår at dette skal pakkes i håndbagagen.
REJSEBEVIS/BILLET:
Du bedes indsende en kopi af flybillet, så vi kan arrangere transport i behandlingslandet. Husk at sikre dig, at navnet i billet er den samme som i dit pas.
GARANTI VED OPERATIONER:
Alle de hospitaler vi anvender har forsikring som dækker patienterne ifald der skulle ske en fejloperation. Ydermere er hvert enkelt læge ligeledes forsikret mod samme. Det skal dog bemærkes, at Ruby Beauty IVS ikke kan holdes ansvarlig for behandlingens udfald.
AFBESTILLING:
Kun operation: Ved afbestilling af selve operationen efter indbetaling af depositum, forbeholder arrangøren sig retten til at beholde 10 % af totalbeløbet. Dette er til delvis dækning af bl.a. administrations- og hospitalsomkostninger. Bemærk at patienten fraskriver sig retten til den 14 dages fulde fortrydelsesret når depositum er indbetalt. Det skal bemærkes, at såfremt den rejsende er dækket af en afbestillingsforsikring, dækker ikke afbestilling af behandlingen, men kun selve rejsen.
BETINGELSER:
Du opfordres til at gøre dig bekendt med alle betingelser anført på vores hjemmeside; www.rubybeauty.dk. Husk at læse eventuelle yderligere eller specifikke betingelser under "Priser". Vi tager forbehold for taste- og trykfejl. Det skal bemærkes, at den respektive kirurg altid tager den endelige beslutning sidste ord i forbindelse med en operation. Såfremt kirurgen ikke finder det forsvarligt at gennemføre en operation, har kirurgen til hver en tid ret til at udskyde el. aflyse denne. Bemærk at patienten i et sådan tilfælde, selv dækker eventuelle omkostninger i forbindelse med sin rejse. Hvis kirurgen vurderer at patienten på nogen måde har tilbageholdt, vildledt eller undladt at af afgive oplysninger relevante for operationen, forbeholder arrangøren sig retten til at beholde 10 % af operationsprisen. Dette er til delvis dækning af bl.a. administrations- og hospitalsomkostninger. Ruby Beauty kan ikke holdes ansvarlig for den behandling der udføres. Aftale om behandling sker udelukkende mellem patienten og hospitalet. Oplysninger om behandlinger på www.rubybeauty.dk kan ikke erstatte kompetent og professionel rådgivning af egen læge eller behandler.

Bemærk at du fraskriver sig retten til 14 dages fuld fortrydelsesret når depositum er indbetalt.