Tilskud


Offentligt tilskud

Du kan få offentligt tilskud til behandling, du køber i et andet EU/EØS-land.
Muligheden for frit at kunne købe varer og tjenesteydelser mellem EU-landene er et af de grundlæggende principper i EU-samarbejdet.

Du kan få tilskud til alle behandlinger, du får vederlagsfrit eller får tilskud til i Danmark.
Det kan fx være behandling på et hospital, hos en læge, tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, psykolog eller i børne- og ungdomstandplejen.

Vi anbefaler at du læser mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside her.

Her kan du blandt andet se en liste over alle de behandlinger, du kan få tilskud til.


Som udgangspunkt kan man få refunderet et beløb svarende til det tilskud, som man ville få, hvis behandlingen var foretaget i Danmark.

Regionerne kan yde tilskud til:

 • 1

  Almen lægehjælp

 • 2
  Speciallægehjælp
  (Tilskud kan kun ydes, hvis der foreligger en gyldig henvisning fra egen læge - gælder ikke øre- og øjenlæge)

 • 3

  Tandpleje og tandbehandling

 • 4
  Kiropraktisk behandling

 • 5
  Fysioterapeutisk behandling
  (Tilskud kan kun ydes, hvis der foreligger en gyldig henvisning fra egen læge)

 • 6
  Fodterapeutisk behandling
  (Tilskud kan kun ydes, hvis der foreligger en gyldig henvisning fra egen læge)

 • 7
  Psykologbehandling
  (Tilskud kan kun ydes, hvis der foreligger en gyldig henvisning fra egen læge)Sygeforsikring "danmark"Du kan få tilskud fra "danmark" til visse behandlinger, som bliver foretaget i et EU/EØS-land, hvis regningen opfylder regningskravene.
Du kan dog ikke få tilskud til den del, der er omfattet af den offentlige sygesikring.

"danmark" giver ikke tilskud til behandlinger, som er foretaget uden for EU/EØS-landene.

I oversigten over "danmark"s tilskud, kan du se hvilke ydelser, som de giver tilskud til i udlandet.

"danmark" har dog nogle bestemte krav til hvordan en fakura skal se ud, men det sørger vi selvfølgelig for er overholdt.

Din egen forsikring

Det kan som regel godt betale sig, at undersøge om din egen forsikring dækker - eller om du eventuelt har en særlig sundhedsforsikring gennem dit job.

Hvis du ikke kan gennemskue om du kan få noget dækket, er du altid velkommen til at bede os om hjælp!